Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri, kıymetli cihaz, ekipman ve bilgilerin proses edilerek saklandığı bilgi işlem merkezleri ve bilgi depolanan arşivlerde, kısaca suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde kullanılır.

Yangın Söndürme Sistemleri

Sabit söndürme sistemlerini uluslararası yönetmelik ve standartlarla belgelenmiş güvenilir teknoloji ve gazlarla, istenirse çözüme uygun diğer elektronik algılama ve otomasyon sistemlerine entegre ederek tesis etmektedir. Söndürücü gaz olarak en yaygın kullanımı olanlar; Novec 1230, FM 200, FE13, Argon ve CO2 gazlarıdır. Ancak otomatik söndürme sistemlerinde “Total Flooding” uygulamalarında kullanılan her bir gazın avantaj ve dezavantajları vardır.

Dolayısı ile sistem tasarlanırken taleplerin ne olduğu gözden geçirilmeli ve buna uygun gaz seçimi yapılmalıdır. Alternatif temiz gaz olarak tanımlanmış gazlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Otomatik söndürme sistemlerinde kullanılan gaz tipi, insana ve çevreye olan etkilerinin yanı sıra korunacak bölgenin hacim özelliklerine bağlı olarak ilk yatırım ve işletme maliyet faktörlerini dikkate alarak seçilmelidir.