Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ahmet Cömert Spor Salonu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyet göstermektedir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ahmet Cömert Spor Salonu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşun temeli, 14 Temmuz 1922’de 16 kulübün birleşerek,  sporu disipline etmek amacıyla “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” nı (TİCİ) kurmalarıyla atılmıştır. İlk başkanlığını Ali Sami Yen, asbaşkanlıklarını da Burhan Felek ve Ali Seyfi’nin yaptığı Türkiye’nin ilk “çok sporlu spor örgütü” TİCİ, sporda demokrasi yolunda önemli adımlar atmıştır. Devletin spor yönetimine ağırlığını koyması, spor konseyinin önerisi üzerine, 1936 yılında Türk Spor Kurumu’nun kurulmasıyla başlamış ve bunu, 29 Haziran 1938 tarihinde 3530 sayılı yasayla bugünkü Spor Genel Müdürlüğü’nün kurulması izlemiştir. Müdürlüğün başına da eski bir asker olan General Cemal Tahir Taner getirilmiştir. Bundan sonra Türk sporu, 3530 sayılı bu yasanın verdiği yetkiler doğrultusunda,  Başbakanlığa bağlı bir “Devlet Kuruluşu” statüsüne kavuşmuştur. 1942’de 4235 sayılı yasayla kuruluş yasası değiştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 1960 yılında da tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. Spor işlerinin ilk kez bakanlık düzeyinde ele alınması 1969’da kurulan 2. Demirel Hükümeti’nde (3 Kasım 1969) Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasıyla gerçekleşmiştir.
6 Şubat 1970 tarih, 3/707 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle adı geçen Bakanlık kapsamına alınmıştır. Böylece Türk sporunda yeni bir sayfa açılmış ve İsmet Sezgin de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı olmuştur.
 

İHTİYAÇ VE TALEP:

Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen  “19 Adet Spor Salonunun IP Kamera ve Network altyapısının kurulması işi” ihalesi ile 6222 sayılı kanunun aşağıdaki madde ve fıkralarına uygun olarak gerekli sistemlerin kurulumu yapılması amaçlanmıştır.
Spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirler
MADDE 5 – (5) Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla,  gerekli teknik donanımlar kurulur. Kameralar ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerler ve sayıları il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenir.
 
(7) Futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında; bu kanunda sayılan diğer spor branşlarında ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az 2 tane bekletme odası ile genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinin kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeterli kadar kontrol odasının oluşturulması zorunludur.  Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri de bulunur. Kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneği, müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her iki kulüp temsilcisine verilir.
 

SİSTEM TASARIMI VE ÇÖZÜM:

Türkiye genelindeki Mersin, Adana, Gaziantep, Konya, Hatay, İstanbul, Bursa, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Edirne, Tokat, Bursa ve Çanakkale illerinde Voleybol, Basketbol ve Hentbol 1.lig ve 2.lig müsabakalarının yapıldığı 19 adet spor salonunun IP Kamera ve network altyapısının kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Kameralar tüm taraftar koltukları, koridorlar, taraftar birikme alanları ve spor salonu çevresini görüntüleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Kamera yerleşimi taraftar koltuklarını görüntüleyecek kameraların 130-200 koltuğu bir kamera kapsayacak şekilde ve koltuk başına en az 23000 pixel düşecek şekilde planlanmış, kameralar buna uygun lens, çözünürlük ve tipte seçilmiştir. Buradaki koltuk başına düşen çözünürlük değerleri kişinin yüzünün net bir şekilde görüntülenmesi ve teşhis edilebilir olması esas alınmıştır.
Gerçekleştirilen bu proje 2013 yılı sonu itibariyle imzalanmış ve yıl içindeki en büyük kamu IP Kamera Sistemi Projesi olmuştur. Projede toplamda 1200 civarı yüksek çözünürlüklü kamera kullanılmıştır