Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Sanat Ürünleri Kablosuz Güvenlik Sistemleri

Sanat Ürünleri Kablosuz Güvenlik Sistemleri

Kablosuz alarm ve izleme sistemi olan bu sistemler, müze ve ilgili personelin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak; sismik ve manyetik (Resimler için), Kızılötesi (Heykeller ve Resim arkaları için), Ultrason (Sergileme kabinleri ve küçük odalar için), titreşim ile aktif hale geçen Sismik ve manyetik (Resimler için), ısı ve nem algılama (kapalı alanların, belirlenen aralıktaki ısı ve nem takibi için), hareket (odaların izlenmesi için) vb. dedektörleri ile kullanılır.

Sistem; değerli eşyaların, gereksiz camekan ve duvarların arkasında sergilenmesine gerek kalmadan, müzedeki objelerin ziyaretçilere en uygun inceleme koşullarında sergileme imkanı sağlar. Objelerin uygun mahallerde sergilenmesi ve ayrı ayrı aktive edilebilmesi sayesinde, sistem bakımları yetkili personelce kolaylıkla yapılabilmektedir. Sistem; yöneticisine çoklu seviyede yetkilendirme imkanı sağlamakla birlikte, güvenlik nedeni ile tüm alarm ve ilgili faaliyetlerin kayıt altına alır.

Tehdidin meydana gelmesi durumunda alarmlar, alarma maruz objenin görüntüsü, kat planındaki konumu ile birlikte güvenlik operatörüne sesli ve görsel ikaz verir. Kat planı üzerindeki konum tespiti, tehdit karşısında önemli zaman tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.

Kapalı Alanların, ısı ve nem değerlerinin sürekli izlenmesi için kullanılan, ısı ve nem algılama detektörü ile tüm ölçümler sisteme gönderilir ve burada bilgisayar üzerinden grafik ve tablo olarak gösterilmesi sağlanarak, fazla nem veya ısı durumunda alarm verecek eşikler tespit edilir. Mevcut bir alarm sistemine bağlanarak Kapalı Devre TV ve çağrı sistemleri ile entegre edilen bu sistemlerde, alarm bildirimi, GSM modülü kullanılarak da SMS ile yapılabilmektedir.