Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Sağlık Ocakları

Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen yapılandırma ve değişim, bir değişim yönetimi programı çerçevesinde yürütülmektedir.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Sağlık Ocakları

Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen yapılandırma ve değişim, bir değişim yönetimi programı çerçevesinde yürütülmektedir.  Değişim yönetimi, değişikliğin tanımlandığı, yönlendirildiği ve uygulamaya geçirildiği bir sistemdir. Planlı ve sistematik bir değişim yönetimi, değişimin başarısını ortaya koymaktadır. Bakanlığın değişimini ve yeni yapıya dönüşümünü teminen “Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Programı” hazırlanmış ve bu program 28.12.2011 tarihinde Bakanlık Makamınca kabul edilmiştir.

Söz konusu Programda değişimi yönetmek üzere, Değişim Yönetimi Kurulu ve Değişim Yönetimi Genel Koordinatöründen oluşan “Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Organizasyonu”teşkil edilmiş ve kurumsal çalışmalarının Değişim Yönetimi Genel Koordinatörünün koordinasyonunda “çalışma grupları”  tarafından yapılması öngörülmüştür.

Kanun Hükmünde Kararnamede taşra teşkilatı da,  Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına göre yeniden yapılandırılmıştır.  Bu yapılandırmada İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Bakanlığın; Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; Halk Sağlığı Müdürlükleri ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra yönetim teşkilatı olarak belirlenmiş ve bunlara bağlı hizmet birimleri öngörülmüştür.
 

İHTİYAÇ VE TALEP:

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Merkez Binası ve ilçelerde bulunan 128 adet Sağlık Ocağına Hırsız Alarm Sistemlerinin kurulumunun gerçekleştirilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Binasından izlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.
 

SİSTEM TASARIMI VE ÇÖZÜM:

Bilgisayarlı yapıda olan sağlık ocaklarında hırsızlık olaylarının yaşanmasını engellemek için Hırsız Alarm Sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi kurulması projesi gerçekleştirilmiştir.  Kurumun ihtiyacı olan çözümler sunularak projenin tamamlanma sürecinden sonra hırsızlık olaylarının engellenmesi %100 başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Alarm İzleme Merkezi 7/24 vardiyalı çalışmakta ve İl Sağlık Müdürlüğü Güvenlik Birimi tarafından kontrol edilmektedir. Görevliler alarm ve hataları buradan takip ederek gerekli alarm durumlarında güvenlik güçlerinin olay yerine sevkini sağlamaktadır.
Montaj, kurulum ve sistemlerin devreye alınarak İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan güvenlik odasından sevk ve idare edilmesinin sağlanması, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış olup, servis hizmetleri Senkron tarafından verilmektedir.