Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Kalite, Çevre ve İSG Politikalarımız

Kalite, her işimizde standarttır...

Kalite, Çevre ve İSG Politikalarımız

Elektronik Güvenlik konusunda, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.

Satış sonrası müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlarız.

Sürekli kalite iyileştirme anlayışını benimser ve paylaşırız. Takım çalışması anlayışını benimser ve yaşatırız.

Sunduğumuz teknolojiyi sürekli yeniler ve verdiğimiz hizmetleri iyileştiririz.

Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.

Oluşması engellenemeyen atıkların yaratacağı çevre kirliliğinin önlenmesi için atık miktarlarını azaltıcı tedbirler uygularız.

Çalışanlarımıza işyerinde ve yaşadıkları ortam içinde, eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincini aşılar ve geliştiririz.

Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak düzenler ve geliştiririz.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan kalite ve çevre anlayışımızı, her yıl yenilediğimiz Eğitim Planı ile artırır ve geliştiririz.

Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri araştırır ve uygularız.

Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yaparız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği en üst seviyede tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütürüz.

Çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, mal ve mülkiyete gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol ederek gerekli her türlü korumayı sağlarız.

Bu doğrultuda çalışanlarımızı İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, İSG Yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getiririz.

Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yaparız. İş Sağlığı ve İş Güvenliği en üst seviyede tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütürüz.