Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Araç Plaka Tanıma, RFID, HGS ve Araç Altı Görüntüleme Sistemi

Otopark girişlerinde ve Karayolları uzerinde seyreden araçları plakaları vasıtasıyla tanımlamaya yarayan görüntü işleme teknolojisidir. Otopark araç kontrolü, çalıntı araç tespiti, sınır araç kontrolü gibi birçok değişik amaçla kullanılabilmektedir.

Araç Plaka Tanıma, RFID, HGS ve Araç Altı Görüntüleme Sistemi

Otoyol trafik güvenliğinin sağlanması, güvenlik güçlerinin; çalıntı araç, kaçakçılık amacıyla kullanılan araçların takibi, trafiği etkileyen hız ve şerit ihlallerinin tespiti ve bu araçların yakalanmasına yönelik olarak, bu sistemin yaygın olarak kullanıldığı ve efektif sonuçların alındığı ve özellikle güvenlik güçleri tarafından talep edilen sistemlerdir.

HGS ve plaka tanıma sistemleri özellikle Konut, Plaza, AVM, Araç Plaka Tanıma, RFID, HGS ve Araç Altı Kamu vb. gibi binaların giriş ve çıkış kontrolünün sağlanması açısından son son yıllarda yaygın biçimde tercih edilen bir sistem olmuştur.

Araç Altı Görüntüleme Sistemi:

Korunan mekanlara alınacak bütün araçların; taşıyabileceği bomba ihtimalinin ortadan kaldırılması amaçlamaktadır.

Güvenlik personellerinin araç içi ve bagaja yapılan, gözle kontrolün yanı sıra, esas tehlikenin araç altına yerleştirilebilecek parça tesirli bombalar olmasıdır. Araç altlarının özel bir platformda zemine yerleştirilen ve kameralar ile kayıt altına alınarak elde edilen araç görüntülerinin aracın daha önceki geçişlerine ait görüntülerle bir program üzerinden otomatik olarak karşılaştırılabildiği ve olası bir farklılıkta operatöre uyarı veren sistemlerdir.

Line scan (satır tarama) görüntüleme yapabilen bu sistemler gelişen teknoloji sayesinde artık area scan (alan taraması) teknoloji ile kesintisiz ve düzgün görüntüleme yapılabilmekte, ayrıca siyah-beyaz olan görüntüleme teknoloji ise yerini renkli görüntü verebilen sistemlere bırakmakta ve böylelikle daha güvenli sonuçlar alınabilmektedir.