Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

A&T Bank

Libyalı ve Türk hissedarların ortak sermayesiyle 1977 yılında Arap Türk Bankası adıyla başladığı yolculuğuna A&T Bank olarak devam etmektedir.

A&T Bank

Libyalı ve Türk hissedarların ortak sermayesiyle 1977 yılında Arap Türk Bankası adıyla başladığı yolculuğuna A&T Bank olarak devam etmektedir. 2008 sonunda hazırlanan yeni  stratejik  planları doğrultusunda hedeflerini yeni müşteri segmentlerine yayılmak, dağıtım kanallarının  sayısını ve çeşidini artırmaya yönelik olarak yatırımları genişletmekte ve şube sayılarını yükseltmeyi hedeflemektedir.

İHTİYAÇ VE TALEP:

A&T Bank, yapmış olduğu yatırımlar ve büyüme hedefleriyle paralel olarak, Genel Müdürlük ve şubelerinde Kapalı Devre TV Sistemleri ile yasalar ve BDDK’nın yönetmelikler ile belirlediği kamera kayıt sürelerinin tutulması ve merkezden izlenmesine yönelik ihtiyaç ve talepleri oluşmuştur.
 
Bunun yanı sıra Genel Müdürlük binasının Geçiş & Kontrollerinin kayıt altına alınması ve belirli mahallere girişlerin kısıtlanması istenmiş, çalışanlarının ve müşterilerinin can ve mal güvenliğine yönelik olarak gerek duyulabilecek önlemlerin alınması talep edilmiştir.
 

SİSTEM TASARIMI VE ÇÖZÜM:

Yasalar ve BDDK’nın yönetmelikleri gereği yapılması zorunlu olan Kapalı Devre TV Sistemlerinin tasarım, kurulumu sağlanmış ve kameraların 60 gün kayıt tutacak şekilde yeterli database yapıları oluşturulmuştur.
 
Tek bir izleme merkezi kurularak tüm şube kamera kayıtlarına ve canlı görüntülerine ulaşılması gerektiğinde bu görüntülerin merkeze alınması Merkezi İzleme Yazılımı ile sağlanmıştır.
 
Müşterimiz faaliyet alanı itibariyle artık bir zorunluluk haline gelmiş olan Hırsız, Soygun ve İhbar Sistemleri ile Yangın Algılama Sistemleri firmamızca yapılan risk analizleri ve önlem planları doğrultusunda sistem tasarımları yapılmış ve işletmeye alınarak en efektif çözüm sağlanmıştır.