Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Ortaklık Yapısı

Türkiye'nin önde gelen Elektornik Güvenlik Sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş., sektörün en köklü şirketleri arasındadır.

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

05.04.2021 tarihi itibariyle;
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı Grup Nama/Hamiline Toplam Nominal Tutar (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Bülent Çobanoğlu A Nama 750.000 9,56 61,31
Bülent Çobanoğlu B Hamiline 99.206 1,26 0,54
Diğer B Hamiline 7.000.000 89,18 38,15
Toplam     7.849.206 100,00 100,00

İmtiyazlı Paylar

 

  Sermayedeki Payı
Grup İmtiyazlı / İmtiyazsız Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (₺) Toplam Pay Adedi Nominal Tutar (₺) %
A İmtiyazlı Nama 1,00 750.000 750.000,00 9,56
B İmtiyazsız Hamiline 1,00 7.099.206 7.099.206,00 90,44
  Toplam 7.849.206 7.849.206,00 100,00
Grup Kar Payı İmtiyazı Oy İmtiyazı Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz Denetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz Yeni Pay Alma İmtiyazı Pay Devri vb. Kısıtlamalar Diğer İmtiyazlar
A Yoktur Madde 12 Madde 7 Yoktur Yoktur Madde 10 Yoktur

Madde 7

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az 6 (altı) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 (dört) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş üyeler içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer.

Madde 10

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren 1 ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. Borsada işlem gören A grubu nama yazılı payların ise borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.

Madde 12

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (onbeş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.