Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı 3. Değerlendirme Toplantısı

18.06.2021 tarihinde yapılan 2021 / 2 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısına, Kıvanç Kaya, Bülent ÇOBANOĞLU, Semih ERK, Yusuf Murat BIÇAK, Selahattin KURUTKAN, Dr. M. Faik Öztunç ve Osman Nezihi ALPTÜRK katılmışlardır. Toplantı Gündeminde aşağıdaki maddeler görüşülmüştür.

Senkron,borsa,halka arz,istanbul borsa

1- SPK ya sunulmuş olan 2. Tahsisli Sermaye Artışı Kararımız iptal edilmiş, bununla ilgili 2021-20 numaralı YK Kararı alınmış ve KAP da açıklanmıştır.

2- YK Başkan yardımcılığına Kıvanç KAYA seçilmiş olup, Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Semih Erk in imza yetkisi iptal edilerek yerine YK Üyelerinden Kıvanç KAYA’nın , Bülent ÇOBANOĞLU ile müştereken atacakları imzalarıyla şirketi temsil etmelerine dair YK Kararı alınmış, Genel Kurulda oylanmış ve kabul edilerek Genel Kurul Tutanağı KAP da yayınlanmış ve Ticaret Tescili’ne gönderilmiştir.

3- Sermaye Azaltımı ile Eş zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin olarak yapılacak olan Bedelli ve Bedelsiz oranları üzerinde görüşmeler yapılmış ve ilan edilerek SPK ya başvurulmasına karar verilmiştir.

4- Senkron’un finansalları ve 2021 -2022 yılları içinde yapacağı işler ve gelecek planlamalarıyla ilgili genel bilgiler verilmesi amacıyla Borsa İstanbul Başkanlığı ve SPK Başkanlığı yetkilileri ile bir araya gelinmesi ve nezaket ziyaretleri yapılması planlanmıştır.

5- 2020 ve 2021 yılında Alınan ve önümüzdeki 6 ayda Alınacak işlerle ilgili yeni alınması planlanan, Genel Müdürlük Beyaz Yakalı çalışanları ile Mavi Yakalı saha çalışanları için, ihtiyaçların çıkartılarak alım işlemleri yapılması görüşülmüştür..

6- Enerji Dağıtım İşleriyle ilgili olarak Deneyim kazanan Saha çalışanı Mühendis ve Teknik Süpervizörlerden geçen süre içerisinde oldukça deneyimli saha personeli oluşturulduğu ve ile alınan işlerin haricinde, önümüzdeki dönemde diğer ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ’nin işlerine de talip olduğumuzu ve bu amaçla görüşmeler yapıldığı anlatılmıştır.

7- SPK nın onayları alınarak, Vergiden tasarruf edilmesi amacıyla, Senkron Güvenlik ve Senkron Bina şirketlerinin birleştirilmesi hususu yeni Denetçimiz, BRK IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile görüşülmesine karar verilmiştir.

8- Eylül ve Ekim 2021 de Aylarında Mevcut dağıtım şirketinin taahhütlerinin tamamlanarak, bölgeden çıkılabileceğinin planlanmış olduğu, Bu arada diğer Elektrik Dağıtım şirketlerinden alınmış işlere başlanabileceği bilgisi verilmiştir.

9- S.G. Konaklarında yapılan sözleşmemiz gereği, Facility Management ( Adamlı Fiziki Güvenlik, Temizlik, Bahçe ve Yeşil alanların Bakımı, Teknik Hizmetler ) ile ilgili hizmetlerin dış temin yerine, Senkron tarafından yapılması hususu görüşülmüştür.

10- Banka Borçlarımızın son durumuyla ilgili bilgi verilmiştir.Ziraat bankası ve Denizbank bakiye borçlarının tamamen ödenerek kapatıldığı, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası ile kapak hesaplarında mutabık kalındığı ve mümkün olduğunca taksitli ödeme planı yapılacağı bildirildi, İş Bankasıyla ise temasa geçilerek anlaşma sağlanmasına karar verildi.